erotik film 2019

Televizyon izlemenin olumlu etkilerinin de olduğunu ifade
eden Chasikov, aşırılık olunca bu olumlu etkilerinin, olumsuz etkiler yanında
sönük kaldığını belirtti. Durum böyle olunca çocukların televizyondan uzak
tutulması gerekmektedir. Ebeveynler, çocukları ile daha fazla vakit geçirmeli
ve televizyona alternatif olacak başka sosyal uğraşlar bulmalıdır. Aksi
takdirde, gelecekte asosyal, sahip olduğu zekayı kullanamayan, uyuşuk ve tembel
bireyler yetiştirilmiş olacaktır.